För dig som vill träna med maixmal effekt och samtidigt enkelt och säkert. Milon är framtagen utifrån de nyaste rönen inom träning där motståndet är elektroniskt och där den excentriska och koncentriska fasen kan ställas in för olika motstånd.

Tillsammans med instruktör får du genomgång av maskinerna och dina personliga inställningar sparas på ditt elektroniska kort. När du nästa gång kommer ställs maskinerna in automatiskt och du kan direkt påbörja din träning.

Tänk om vi kunde garantera dig ett resultat? Nu är det möjligt. Milon har en automatiserad minnesfunktion, som styrs och hanteras med hjälp av ett smartcard. Med hjälp av kortet regleras automatiskt maskinens position och dess viktmagasin, individanpassat till varje användare. Det som gör Milon unikt är att Milon hjälper till att arbeta muskeln i både koncentrisk och excentrisk rörelse och höjer därför träningseffektiviteten med 40 procent!

Alla individuella inställningar och all träningshistorik lagras på ditt smartcard. Genom att positionerna i maskinen är förinställda och endast kan justeras av instruktör undviks vanliga skaderisker som t.ex. fel inställning av motstånd eller hävarmsinställningar. Som medlem behöver man inte utföra några justeringar vid varje maskinbyte, utan träningen kan påbörjas omgående, sätt bara i ditt smartcard och maskinen ställer automatiskt om till just dig!

På bara 17 min har du tränat hela kroppen. Träningen är både utmanande och tuff och Milons ledord är:

Enkelt – Säkert – Effektivt.